Activiteiten/Projecten

De Stichting heeft oog voor de kwetsbare ouderen in onze maatschappij en omarmt de cliënten van Zorgboerderij De Berkenhoeve. De Stichting richt zich op het welzijn van deze groep mensen. De Stichting wil de cliënten net dat extraatje geven wat ze verdienen.

Om dit doel te kunnen realiseren zamelt de Stichting geld in. Hiermee kunnen zaken die niet uit zorggelden betaald kunnen worden zoals diverse hulpmiddelen en ook materialen voor recreatieve- en ontspanningsdoeleinden bekostigd worden.

Tevens draagt de Stichting bij aan het organiseren van bijvoorbeeld familiedagen en uitstapjes voor de cliënten. De Stichting zamelt geld in door middel van het werven van donateurs, verkoop van door de cliënten gemaakte producten en het beheren van reclame-uitingen van haar sponsors.